header photo

Werkgroep Vuurtoren

Behartigt de belangen van de inwoners van de wijk Vuurtoren

Het verenigingswerk in de voorgaande jaren

Het afgelopen jaar

In 2015 deed de Werkgroep Vuurtoren voort op haar elan. Het overzicht van de activiteiten vind je via volgende link:

2015

De voorgaande jaren

De activiteiten van de voorgaande jaren zijn slechts summier opgesomd. Hier en daar wordt wat meer uiteengezet of van een foto voorzien.

Druk op de volgende link:

20142013